Договір дарування

 За договором дарування  одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується  предати  в  майбутньому другій стороні  (обдарованому) безоплатно майно (дарунок) у власність.

 

Дарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі речі. Дарунком можуть бути  майнові права , якими дарувальник володіє ,або які можуть виникнути у нього в майбутньому (наприкалад із здійсненням інтелектуальної власності ).

Договір дарування предметів особистого користування та побутового призначення може бути укладений усно.

Договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Договір дару майнового права та договір дару з обов'язком передати дарунок у майбутньому укладається у письмовій формі 

Договір дарування рухомих речей , які мають особливу цінність  , укладається у письмовій формі.

Договір дарування валютних цінностей на суму , яка перевищує п'ятидесятикратний розмір неоподаткованого мінімуму громадян , укладається нотаріально

 Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна , якщо обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності  дарувальника, його батьків,дружини ( чоловіка) або дітей.

Якщо обдаровуваний вчинив умисне вбивство дарувальника, спадкоємці дарувальника мають право вимагати розірвання договору дару.

Договір дарування розривається за згодою сторін ( у нотаріуса, що посвідчував договір дару) або за рішенням суду.

Податки:

по ставці 0% оподатковуються - діти, батьки, подружжя ДАРУВАЛЬНИКА

по ставці 5% оподптковуються - всі інші громадяни України

по ставці від 15до 17%  -нерезиденти