Корпоративні права

Оформлення договору дарування частки в статутному капіталі підприємства вимагає наступних документів: 

- паспорти та ідентифікаційні коди обох сторін;

- довіреність , якщо представник діє по довіреності

-згода чоловіка (жінки) Дарувальника на дарування, оформлена нотаріально

 ДОКУМЕНТИ на підприємство:

-свідоцтво про реєстрацію (або Витяг з ЄДРПОУ)

-статут 

-розширений Витяг з ЄДРПОУ

-протокол зборів засновників про дарування частки 

-експертна оцінка частки

-Баланс и Звіт про фінансові результати

-Довідка, підписана директором і головним бухгалтером підприємства про те, що частка , що дарується ПОВНІСТЮ внесена  (сплачена) Дарувальником