Статті

Зразок

Д О Г О В І Р

Купівлі-продажу ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

місто Київ, сімнадцятого січня дві тисячі  чотирнадцятого року.

              Ми, що нижче підписалися: ПЕТРОВ ПЕТРО ІВАНОВИЧ, що зареєстрований за адресою: місто Київ, вулиця Матросова, будинок 2, квартира 2, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб — платників податків — 1111111, надалі — продавець, та ІВАНОВА ПОЛІНА ІВАНІВНА, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб — платників податків — 2222222, що зареєстрована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Білогородка, вулиця Озерна, будинок 1, надалі — покупець, разом надалі — Сторони, діючи цілеспрямовано, свідомо і добровільно, та на власний розсуд, без будь-якого примусу, як фізичного так і психічного, не порушуючи прав третіх осіб, бажаючи реального настання правових наслідків обумовлених нижче, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, усвідомлюючи значення своїх дій та керуючи ними, діючи без впливу обману, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами договір (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), уклали цей договір про таке:

             1. За цим договором ПРОДАВЕЦЬ продав, а ПОКУПЕЦЬ купила земельну ділянку, площею 0,60 га, що розташована на території Бобрицької сільської радиКиєво-Святошинського району Київської області, з  кадастровим № 22222222:01:001:0111

             Відчужувана земельна ділянка належить Продавцю на підставі свідоцтва про право власності, виданого Реєстраційною службою Києво-Святошинського управління юстиції 25 червня 2013 року за індексним № 1111111. Право власності зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 25.06.2013 року, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна — 2222222221. Цільове призначення земельної ділянки  — для ведення садівництва.

               Опис меж земельної ділянки згідно кадастрового плану: від А до Б — землевласник Петров  П.І; від Б до В — землевласник Петров П.І; від В до Г землевласник Сидоров Г.Е; від Г до А землі загального користування. Експлікація земельних угідь: усього земель, гектарів — 0,60га, у тому числі за земельними угіддями, гектарів: сади — 0,060га.

               Згідно з витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку ВВ — 11111111111, виданого Державним кадастровим реєстратором Управління Держземагенства у Києво-Святошинському районі Київської області А.А. Сомовою 16.01.2014 р, відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012року за № 1051, не зареєстровані.

              2. Продаж земельної ділянки вчиняється за ціну 160000,00 (сто шістдесят тисяч ) гривень 00 копійок. Ми, Сторони, уклали попередній договір, посвідчений 01 вересня 2013 року за реєстровим № 1111 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Золотухіною О.М., згідно з яким Покупець  перерахував аванс Продавцю у розмірі 16300,00 (шістнадцять тисяч триста) гривень, 00 копійок. Остаточна сума, яку Покупець повністю перерахував Продавцю до підписання договору, складає 143700,00 (сто сорок три тисячі сімсот) гривень 00 копійок. Положення постанови Правління Національного Банку України «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» № 210 від 06 червня 2013 року № 210 та відповідальність за їх порушення Сторонам нотаріусом роз’яснено. Оціночна вартість земельної ділянки, що продається за цим договором, становить 150000 (сто п’ятдесят тисяч ) гривень 00 копійок, відповідно до Звіту про оцінку майна, виданого ТОВ «М Консалтинг» 04 січня 2014 року за № 111111_022222_JF333333—001.

               3. ПРОДАВЕЦЬ стверджує, що:

qдо укладення цього договору земельна ділянка іншим особам не відчужена;

q земельна ділянка під забороною відчуження (арештом) та у заставі, в тому числі податковій, в іпотеці не перебуває;

q земельна ділянка як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана;

q щодо земельної ділянки відсутні судові спори;

q внаслідок купівлі-продажу земельної ділянки не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких Продавець зобов’язаний утримувати за законом чи договором;

q земельна ділянка є вільною від будь-яких майнових прав та претензій третіх осіб;

q згідно з довідкою, виданою 16 січня 2014 року № 1 відділом містобудування та архітектури Києво-Святошинської районної державної адміністрації у Київській області будь-які будівлі та споруди на земельній ділянці відсутні;

qдоговір не укладається під впливом тяжкої для Продавця обставини.

             4. Сторони підтверджують, що вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними та укладення договору відповідає їх інтересам і волевиявлення є вільним і усвідомленим, і відповідає їх внутрішній волі.

           5. Відчужувана земельна ділянка оглянута Покупцем. Недоліків, які перешкоджають використанню земельної ділянки за цільовим призначенням на момент огляду не виявлено. Претензій до Продавця щодо якісних характеристик відчужуваної земельної ділянки Покупець не має.

 6. Купівля земельної ділянки за цим договором вчиняється за письмовою згодою чоловіка ПОКУПЦЯ Іванова Івана Івановича, викладеною у вигляді заяви, справжність підпису на якій засвідчено приватним нотаріусом  Київського міського нотаріального округу Золотухіною О.М. 02 січня 2014 року за реєстровим № 1111, яка залишається у справах нотаріуса, Продавець ознайомлений з цією заявою.

7. Продаж земельної ділянки за цим договором вчиняється за письмовою згодою дружини ПРОДАВЦЯ Петрової Наталії Петрівни, викладеною у вигляді заяви, справжність підпису на якій засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бобер О.О. 01 вересня  2013 року за реєстровим № 1111, копія якої залишається у справах нотаріуса, Покупець ознайомлений з цією заявою.

              8. Цивільні права та обов’язки щодо зазначеної земельної ділянки виникають у сторін з моменту нотаріального посвідчення цього договору.

8.1. Обов’язки Продавця: передати за цим Договором земельну ділянку, вільну від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб; у стані рівному з існуючим на день огляду її Покупцем та попередити Покупця про всі відомі йому недоліки відчужуваної земельної ділянки; передати документи, що стосуються земельної ділянки та підлягають переданню разом із земельною ділянкою.

8.2. Права Покупця: прийняти земельну ділянку у Покупця у стані, що відповідає умовам цього договору, сплатити обумовлену грошову суму згідно з п. 2 цього договору, вимагати розірвання Договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на земельну ділянку.

8.3. Обов’язки Покупця: виконувати обов’язки власника відповідно до чинного законодавства і використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення, з дня укладання цього договору сплачувати земельний податок; оглянути та прийняти земельну ділянку у стані, що відповідає умовам цього Договору.

8.4. Права Продавця: вимагати прийняття земельної ділянки Покупцем у стані, що відповідає умовам цього Договору.

Чинним законодавством України Сторонам може бути надано й інші права, а також на них може бути покладено інші обов’язки.

             9. Договір вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення. Право власності у Покупця на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та посвідчується цим договором.

       10. Зміст статей 80, 81, 90, 91, 98, 125, 126, 131, 132, 140, 158, 210, 211 Земельного кодексу України, статей 182, 203, 209, 215–250, 377, 640, 653, 655, 657–662 Цивільного кодексу України та статей 57–62, 65, 70, 74 Сімейного кодексу України, статей 46, 167, 172, 174 Податкового кодексу України, статей 190, 212 Кримінального кодексу України — нам сторонам роз’яснено.

              11. За результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об’єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості про будь-які обтяження на земельну ділянку, яка відчужується, відсутні, що підтверджується витягами, виданими 27 вересня 2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Золотухіною О.М.

    12. Витрати, пов’язані з оформленням цього договору ми, сторони, несемо порівну.

    13. Своїм підписом під текстом цього Договору я, Продавець, підтверджую факт перерахування Покупцем встановленої у п. 2 цього Договору суми на свій картковий рахунок № 2222222 в ПАТ «Приват банк» та відсутність щодо Покупця претензій фінансового характеру.       

     14. Всі спори, котрі можуть виникнути з приводу цього договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами, при неможливості вирішення спорів шляхом переговорів — в судовому порядку.

             15. Текст договору сторонами прочитаний до підписання договору. Сторони домовилися, що договір буде укладено та посвідчено за місцем реєстрації (знаходження, проживання) Продавця, що передбачено ст. 55 Закону України «Про нотаріат».

             16. Цей договір складено в двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких залишається на зберігання у справах приватного нотаріуса, а інший, викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів, видається ПОКУПЦЕВІ..       

ПІДПИСИ:

 

Продавець:__________________________________________________________________________

 

 

Покупець:___________________________________________________________________________

 

        Місто Київ, Україна, сімнадцятого січня дві тисячі чотирнадцятого року.

Цей договір посвідчено мною, Золотухіною О.М., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

          Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особи сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність земельної ділянки  Петрову Петру Івановичу перевірено.

Відповідно до ст. 182 Цивільного кодексу України право власності на земельну ділянку підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Зареєстровано в реєстрі за  № 1111

Стягнуто плати за домовленістю.